Staf Pengajar Fakultas Peternakan

  N0 Nama / NIP Pangkat / Gol Jabatan
1 Prof. Ir. H.Chairussyuhur A.M.Sc. Ph.D
NIP. 19510608 197602 1002
Pembina Utama /IV/e Guru Besar
2 Prof.Drh.AS Dradjat, M.Phil. Ph.D
NIP. 19550504 198303 1003
Pembina Uama Madya /IV/d Guru Besar
3 Prof.Dr.Ir. Enny Yuliani, M.Si
NIP. 19621015 198603 2001
Pembina Utama Madya /IV/d Guru Besar
4 Prof. Dr.Ir. H. Muhammad Ichsan, MS
NIP. 19501227 197903 1001
Pembina Utama Madya /IV/d Guru Besar
5 Prof.Dr.Ir. Soekardono, SU
NIP. 19511111 197702 1001
Pembina Utama Madya /IV/d Guru Besar
6 Prof.Ir. Suhubdy, Ph.D
NIP. 19600914 198603 1004
Pembina Utama Madya /IV/d Guru Besar
7 Prof.Ir.Yusuf akhyar Sutaryono, Ph.D
NIP. 19611025 198503 1003
Pembina Utama Madya /IV/d Guru Besar
8 Prof.Ir.K.Gede Wiryawan, M.Agr.Sc, Ph.D
NIP. 19571231 198303 1479
Pembina Utama Madya /IV/d Guru Besar
9 Prof. Ir.Sulaiman N. D,M.Biotech.Ph.D
NIP. 19590430 198703 1001
Pembina/IV/a Guru Besar
10 Prof. Ir. Budi Indarsih, M.Agr.Ph.D
NIP. 19560122 198503 2003
Pembina/IV/a Guru Besar
11 Prof. Ir. Dahlanuddin, M.Rur.Sc.Ph.D
NIP. 19620825 198603 1002
Pembina/IV/a Guru Besar
12 Prof. Dr. Ir. Moh. Hasil Tamzil, M.Si
NIP. 19601231 198603 1019
Pembina Utama Muda/IV/ c Guru Besar
13 Dr. Ir. Syamsul Hidayat Dilaga, MS
NIP. 19600101 198503 1011
Pembina Utama Muda/IV/ c Lektor Kepala
14 Dr. Ir. H. Muhamad  Yasin, M.Si
NIP. 19561231 198403 1013
Pembina Utama Muda/IV/ c Lektor Kepala
15 Ir. Bulkaini, MP
NIP. 19621231 198703 1022
Pembina Tk. I/ IV/ b Lektor Kepala
16 Ir. A Rai Somaning Asih, Ph.D
NIP. 19590921 198502 2001
Pembina Tk. I/ IV/ b Lektor Kepala
17 Dr. Ir. Lalu Ahmad Zaenuri, M.Rur.Sc
NIP. 19601015 198603 1003
Pembina Tk. I/ IV/ b Lektor Kepala
18 Dr. Ir. I Wayun Lanus Sumadiasa, M.Kes
NIP. 19600609 198711 1001
Pembina Tk. I/ IV/ b Lektor Kepala
19 Ir. Hakim, MP
NIP. 19571231 198603 1016
Pembina Tk. I/ IV/ b Lektor Kepala
20 Dr. Ir. H. Lukman HY, M.Si
NIP. 19591231 198703 1011
Pembina Tk. I/ IV/ b Lektor Kepala
21 Dr.Ir. Lalu Muh. Kasip, MP
NIP. 19611231 198603 1014
Pembina Tk. I/ IV/ b Lektor Kepala
22 Ir. Pardi, M.Si
NIP. 19561231 198603 1020
Pembina Tk. I/ IV/ b Lektor Kepala
23 Dr. Ir. Syamsuhaidi, MS
NIP. 19600618 198502 1001
Pembina Tk. I/ IV/ b Lektor Kepala
24 Dr. Ir. Imran, M.Si
NIP. 19620104 198603 1005
Pembina Tk. I/ IV/ b Lektor Kepala
25 Ir. Lestari, MP
NIP. 19580618 198403 2001
Pembina Tk. I/ IV/ b Lektor Kepala
26 Ir. Djoko Kisworo, M.Sc, Ph.D
NIP. 19580204 198503 1001
Pembina /IV/ a Lektor Kepala
27 Dr. Ir. Wayan Wariata, M.Si
NIP. 19611231 198703 1016
Pembina /IV/ a Lektor Kepala
28 Ir. Sumiati, MP
NIP. 19600128 198603 2002
Pembina /IV/ a Lektor Kepala
29 Drh. Rodiah, M.Si
NIP. 19601018 198703 2001
Pembina /IV/ a Lektor Kepala
30 Ir. Harjono, MP
NIP. 19610216 198603 1001
Pembina /IV/ a Lektor Kepala
31 Ir. Muhammad Amin, M.Si
NIP. 19611231 198803 1008
Pembina /IV/ a Lektor Kepala
32 Ir. Mastur, M.Si
NIP. 19611231 198703 1012
Pembina /IV/ a Lektor Kepala
33 Ir. H. Kertanegara, MP
NIP.19571227 198603 1002
Pembina /IV/ a Lektor Kepala
34 Ir. Rahma Jan, MP
NIP. 19600407 198703 2002
Pembina /IV/ a Lektor Kepala
35 Dr. Ir. M. Ashari, M.Si
NIP. 19611231 198703 1017
Pembina /IV/ a Lektor Kepala
36 Dr. Ir. Maskur, M.Si
NIP. 19681231 199402 1001
Pembina /IV/ a Lektor Kepala
37 Muhammad Ali, S.Pt, M.Si, Ph.D
NIP. 19720727 199903 1002
Pembina /IV/ a Lektor Kepala
38 Ir. I Nyoman Sukartha Jaya, M.Si
NIP. 19610121 198603 1003
Pembina /IV/ a Lektor Kepala
39 Dr. Ir. Hermansyah, M.Si
NIP.19621125 199201 1001
Pembina /IV/ a Lektor Kepala
40 Dr. Ir. Erwan, M.Si
NIP. 09630130 198902 1001
Pembina /IV/ a Lektor Kepala
41 Ir. H. Oscar Yanuarianto, MP
NIP. 19690117 199303 1002
Pembina /IV/ a Lektor Kepala
42 Dr. Ir. Asnawi, M.Si
NIP. 19621231 198803 1016
Penata Tk.I/III/d Lektor Kepala
43 Ir. Rr Agustien Suhardiani, MP
NIP. 19600805 198703 2002
Penata Tk.I/III/d Lektor
44 Dr. Ir. Tahyah Hidjaz, MP
NIP. 19610214 198703 2001
Penata Tk.I/III/d Lektor
45 Ir. Rina Adriati, MP
NIP. 19680229 199203 2001
Penata Tk.I/III/d Lektor
46 Ir. Uhud Abdullah, MP
NIP. 19550531 198603 1002
Penata Tk.I/III/d Lektor
47 Dr.Ir. I Gusti Lanang Madia, M.Si
Nip. 19590917 198603 1002
Penata Tk.I/III/d Lektor
48 Ir. Lalu Wirapribadi, MP
NIP. 19590119 198703 1001
Penata Tk.I/III/d Lektor
49 Ir. Muhammad Dohi, M.Si
NIP. 19621024 198803 1001
Penata Tk.I/III/d Lektor
50 Dwi Kusuma Purnamasari, S.Pt, M.Si
NIP. 19701103 199702 2001
Penata Tk.I/III/d Lektor
51 Ir. Sofyan, MP
NIP. 19570819 198703 1001
Penata Tk.I/III/d Lektor
52 Ir. I Nyoman Sadia, M.Si
NIP. 19621229 198703 1001
Penata/ III/c Lektor
53 Ir. Happy Poerwoto, MP
NIP. 19610107 198603 1001
Penata/ III/c Lektor
54 Ir. Haryanto KA, M.App.Sc
NIP. 19610406 198503 1003
Penata/ III/c Lektor
55 Ir. Ni Ketut Dewi Haryani, MP
NIP. 19610727 198603 2003
Penata/ III/c Lektor
56 Ir. H. Anwar Fachry, M.Sc
NIP. 19610721 198703 1003
Penata/ III/c Lektor
57 Ir. Tjokorda Suwhendra Binetra, M.Si
NIP. 19560630 198603 1003
Penata/ III/c Lektor
58 Dr. Drh. Anwar Rosyidi, MP
NIP. 19720423 200012 1001
Penata/ III/c Lektor
59 Drh. Made Sriasih, M.Agr, Sc, Ph.D
NIP. 19700523 199603 2002
Penata/ III/c Lektor
60 Ir. Maya Nachida, MP
NIP. 19581231 199402 2001
Penata/ III/c Lektor
61 Dr.Wahid Yulianto, S.Pt., M.Food., Sc
NIP. 19790708 200312 1001
Penata/ III/c Lektor
62 Dr. Baiq Rani Wulandani, S.Pt, M.Si
NIP. 19780323 200312 2003
Penata Muda Tk.I/III/ b Asisten Ahli
63 Dr. Moh. Taqiuddin, S.Pt, M.Si
NIP 19760112 200501 1001
Penata Muda Tk.I/III/ b Asisten Ahli
64 Tapa’ul Rozi, S.Pt., M.Si
IP. 19790421 200501 1001
Penata Muda Tk.I/III/ b Asisten Ahli
65 Sukirno, S.Pt., M.Food., Sc
NIP. 19710223 200312 1001
Penata Muda Tk.I/III/ b Asisten Ahli
66 M. Prasetyo Nugroho, S.Pt., M.Si
NIP. 19751214 200501 1001
Penata Muda/III/a Asisten Ahli