N0 Nama / NIP Pangkat / Gol Jabatan Detail Profil
1 Prof. Ir. H.Chairussyuhur  Arman, M.Sc. Ph.D
NIP. 19510608 197602 1002
Pembina Utama Gol. IV/ e Guru Besar Klik Disini
2 Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ichsan, B.Sc., MS
NIP. 19501227 197903 1001
Pembina Utama MadyaGol.IV/d Guru Besar Klik Disini
3 Prof. Dr. Ir. Soekardono, SU
NIP. 19511111 197702 1001
Pembina Utama  MadyaGol. IV/d Guru Besar Klik Disini
4 Prof. Drh. Adji S. Dradjat, B.Sc., M.Phil. Ph.D
NIP. 19550504 198303 1003
Pembina Utama MadyaGol. IV/d Guru Besar Klik Disini
5 Prof. Dr. Ir. Hj. Enny Yuliani, M.Si
NIP. 19621015 198603 2001
Pembina Utama MadyaGol. IV/ /d Guru Besar Klik Disini
6 Prof. Ir. Yusuf akhyar Sutaryono, Ph.D
NIP. 19611025 198503 1003
Pembina Utama MadyaGol. IV/ d Guru Besar Klik Disini
7 Prof. Ir. KG. Wiryawan, B.Sc., M.Agr.Sc, Ph.D
NIP. 19571231 198303 1479
Pembina Utama MadyaGol. IV/ d Guru Besar Klik Disini
8 Prof. Ir. Suhubdy, Ph.D
NIP. 19600914 198603 1004
Pembina Utama MadyaGol. IV/ d Guru Besar Klik Disini
9 Prof. Ir. Budi Indarsih, M.Agr.Sc., Ph.D
NIP. 19560122 198503 2003
Pembina Utama MudaGol. IV / c Guru Besar Klik Disini
10 Prof. Ir. Sulaiman Ngongu D., M. Biotech., Ph.D
NIP. 19590430 198703 1001
Pembina Utama MudaGol. IV / c Guru Besar Klik Disini
11 Prof. Ir. Dahlanuddin, M.Rur.Sc., Ph.D
NIP. 19620825 198603 1002
Pembina Utama MudaGol. IV / c Guru Besar Klik Disini
12 Dr. Ir. Syamsul Hidayat Dilaga, B.Sc., MS
NIP. 19600101 198503 1011
Pembina Utama MudaGol. IV/ c Lektor Kepala Klik Disini
13 Dr. Ir. Moh. Hasil Tamzil, M.Si
NIP. 19601231 198603 1019
Pembina Utama MudaGol. IV/ c Lektor Kepala Klik Disini
14 Dr. Ir. M. Yasin, B.Sc., M.Si
NIP. 19561231 198403 1013
Pembina Utama MudaGol. IV/ c Lektor Kepala Klik Disini
15 Ir. A Rai Somaning Asih, Ph.D
NIP. 19590921 198502 2001
Pembina Tk. I Gol. IV/ b Lektor Kepala Klik Disini
16 Ir. Bulkaini, MP
NIP. 19621231 198703 1022
Pembina Tk. I Gol. IV/ b Lektor Kepala Klik Disini
17 Dr. Ir. Lalu Ahmad Zaenuri, M.Rur.Sc
NIP. 19601015 198603 1003
Pembina Tk.I Gol. IV/ b Lektor Kepala Klik Disini
18 Dr. Ir. I W. Lanus Sumadiasa, B.Sc., M.Kes
NIP. 19600609 198711 1001
Pembina Tk.I  Gol. IV/ b Lektor Kepala Klik Disini
19 Ir. Hakim, B.Sc., MP
NIP. 19571231 198603 1016
Pembina Tk.I Gol. IV/ b Lektor Kepala Klik Disini
20 Dr. Ir. H. Lukman HY, B.Sc., MP
NIP. 19591231 198703 1011
Pembina Tk.I Gol. IV/ b Lektor Kepala Klik Disini
21 Dr. Ir. Lalu Muh. Kasip, MP
NIP. 19611231 198603 1014
Pembina Tk.I Gol. IV/ b Lektor Kepala Klik Disini
22 Ir. Pardi, B.Sc., M.Si
NIP. 19561231 198603 1020
Pembina Tk.I Gol. IV/ b Lektor Kepala Klik Disini
23 Dr. Ir. Imran, M.Si
NIP. 19620104 198603 1005
Pembina Tk.I Gol. IV/ b Lektor Kepala Klik Disini
24 Drh. Hj. Rodiah, M.Si
NIP. 19601018 198703 2001
Pembina Gol. IV/ a Lektor Kepala Klik Disini
25 Dr. Ir. I Wayan Wariata, M.Si
NIP. 19611231 198703 1016
Pembina Gol. IV/ a Lektor Kepala Klik Disini
26 Ir. Harjono, B.Sc., MP
NIP. 19610216 198603 1001
Pembina Gol. IV/ a Lektor Kepala Klik Disini
27 Ir. Mastur, M.Si
NIP. 19611231 198703 1012
Pembina Gol. IV/ a Lektor Kepala Klik Disini
28 Ir. Sumiati, MP
NIP. 19600128 198603 2002
Pembina Gol. IV/ a Lektor Kepala Klik Disini
29 Ir. Djoko Kisworo, M.Sc, Ph.D
NIP. 19580204 198503 1001
Pembina Gol. IV/ a Lektor Kepala Klik Disini
30 Ir. Lestari, MP
NIP. 19580618 198403 2001
Pembina Gol. IV/ a Lektor Kepala Klik Disini
31 Dr. Ir. Syamsuhaidi, B.Sc., MS
NIP. 19600618 198502 1001
Pembina Gol. IV/ a Lektor Kepala Klik Disini
32 Ir. Muhammad Amin, M.Si
NIP. 19611231 198803 1008
Pembina Gol. IV/ a Lektor Kepala Klik Disini
33 Ir. Kertanegara, MP
NIP.19571227 198603 1002
Pembina Gol. IV/ a Lektor Kepala Klik Disini
34 Ir. Rahma Jan, B.Sc., MP
NIP. 19600407 198703 2002
Pembina Gol. IV/ a Lektor Kepala Klik Disini
35 Dr. Ir. M. Ashari, M.Si
19611231 198703 1017
Pembina Gol. IV/ a Lektor Kepala Klik Disini
36 Dr. Ir. Maskur, M.Si
NIP. 19681231 199402 1001
Pembina Gol. IV/ a Lektor Kepala Klik Disini
37 Ir. I Nyoman Sukartha Jaya, M.Si
NIP. 19610121 198603 1003
Pembina Gol. IV/ a Lektor Kepala Klik Disini
38 Dr. Ir. Erwan, M.Si
NIP. 19630130 198902 1001
Pembina Gol. IV/ a Lektor Kepala Klik Disini
39 Dr. Ir. Hermansyah, M.Si
NIP.19621125 199201 1001
Pembina Gol. IV/ a Lektor Kepala Klik Disini
40 Muhammad Ali, S.Pt, M.Si, Ph.D
NIP. 19720727 199903 1002
Pembina Gol. IV/ a Lektor Kepala Klik Disini
41 Ir. H. Oscar Yanuarianto, MP
NIP. 19690117 199303 1002
Pembina Gol. IV/ a Lektor Kepala Klik Disini
42 Dr. Ir. Tahyah Hidjaz, B.Sc., MP
NIP. 19610214 198703 2001
Penata Tk. I Gol. III/d Lektor Klik Disini
43 Dr. Ir. I Gusti Lanang Madia, B.Sc., M.Si
NIP. 19590917 198603 1002
Penata Tk. I Gol. III/ d Lektor Klik Disini
44 Dr. Ir. Lalu Wirapribadi, B.Sc., MP
NIP. 19590119 198703 1001
Penata Tk. I Gol. III/ d Lektor Klik Disini
45 Ir. Rr Agustien Suhardiani, B.Sc., MP
NIP. 19600805 198703 2002
Penata Tk. I  Gol. III/d Lektor Klik Disini
46 Ir. Uhud Abdullah, B.Sc., MP
NIP. 19550531 198603 1002
Penata Tk. I  Gol. III/ d Lektor Klik Disini
47 Ir. Rina Adriati, MP
NIP. 19680229 199203 2001
Penata Tk.I  Gol.III/d Lektor Klik Disini
48 Ir. Muhammad Dohi, M.Si
NIP. 19621024 198803 1001
Penata Tk. I  Gol.III/d Lektor Klik Disini
49 Dr. Ir. Asnawi, M.Si
NIP. 19621231 198803 1016
Penata Tk.I Gol.III/d Lektor Klik Disini
50 Ir. I Nyoman Sadia, M.Si
NIP. 19621229 198703 1001
Penata Gol.III/c Lektor Klik Disini
51 Ir. Happy Poerwoto, MP
NIP. 19610107 198603 1001
Penata Gol.III/c Lektor Klik Disini
52 Ir. H. Anwar Fachry, M.Sc
NIP. 19610721 198703 1003
Penata Gol.III/c Lektor Klik Disini
53 Ir. Sofyan D.H., B.Sc., MP
NIP. 19570819 198703 1001
Penata Gol.III/ c Lektor Klik Disini
54 Ir. Tjokorda Suwhendra Binetra, B.Sc., M.Si
NIP. 19560630 198603 1003
Penata Gol.III/c Lektor Klik Disini
55 Ir. Ni Ketut Dewi Haryani, MP
NIP. 19610727 198603 2003
Penata Gol.III/c Lektor Klik Disini
56 Ir. Haryanto KA, M.App.Sc
NIP. 19610406 198503 1003
Penata Gol.III/c Lektor Klik Disini
57 Drh. Made Sriasih, M.Agr, Sc, Ph.D
NIP. 19700523 199603 2002
Penata Gol.III/c Lektor Klik Disini
58 Dr. Drh. Anwar Rosyidi, MP
NIP. 19720423 200012 1001
Penata Gol.III/ c Lektor Klik Disini
59 Ir. Dwi Kusuma Purnamasari, S.Pt.,M.Si
NIP. 19701103 199702 2001
Penata Gol.III/c Lektor Klik Disini
60 Ir. Maya Nachida, B.Sc., MP
NIP. 19581231 199402 2001
Penata Muda Tk.IGol.III/ b Asisten Ahli Klik Disini
61 Dr. Baiq Rani Wulandani, S.Pt, M.Si
NIP. 19780323 200312 2003
Penata Muda Tk.IGol. III/ b Asisten Ahli Klik Disini
62 Sukirno, S.Pt., M.Food., Sc
NIP. 19710223 200312 1001
Penata Muda Tk.IGol. III/b Asisten Ahli Klik Disini
63 Dr. Wahid Yulianto, S.Pt., M.Food.Sc
NIP. 19790708 200312 1001
Penata Muda Gol. III/a Asisten Ahli Klik Disini
64 Dr. Moh. Taqiuddin, S.Pt., M.Si
NIP. 19760112 200501 1001
Penata Muda Gol. III/a Asisten Ahli Klik Disini
65 Tapa’ul Rozi, S.Pt . M.Si
NIP. 19790421 200501 1001
Penata Muda Gol. III/a Asisten Ahli Klik Disini
66 M. Prasetyo Nugroho, S.Pt., M.Si Penata Muda Gol. III/a Asisten Ahli Klik Disini
NIP. 19751214 200501 1001